Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

2. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja:

a) a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése;

b) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;

c) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete, vagyonvédelem;

d) a közterület-felügyelet tevékenységének és a rendőrség bűnüldözési tevékenységének segítése.

3. § Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására Kaposvár Megyei Jogú Város Közterület-felügyeletét jelöli ki.

4. § A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák helyét, valamint a megfigyelt közterületeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A térfigyelő rendszer működtetésének (üzemeltetésének és kezelésének) költségeit az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

(2) Az Önkormányzat biztosítja a közterület-felügyelet számára azokat a tárgyi feltételeket, melyek szükségesek a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez és az adatkezeléséhez kapcsolódó előírások betartásához.

6. § (1) A közterület-felügyelet a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő kamerarendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer működésének részletes szabályait a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A térfigyelő kamerák üzemeltetésével és a kamerák felvételeinek kezeléséről szóló szabályzata tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat honlapján a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésének ténye, illetve a kamerákkal megfigyelt közterületek közzétételre kerüljenek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2021. május 13.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe: közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről
Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás:
közbiztonság és bűnmegelőzés erősítése, ezen belül a közterületek rendjének elősegítése, személyi- és vagyonbiztonság, valamint a magán-és köztulajdon védelme a rendszer üzemeltetése költségvetési forrásokat igényel pozitív hatás a rendszer üzemeltetése adminisztratív többletteherrel jár Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: törvény által előírt kötelezettség a testületi döntés meghozatala.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés fennállása.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:
Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll.

1. melléklet a 13/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák helye, valamint a megfigyelt közterület megnevezése

Sorsz Kamera megnevezése Helyszín
1. 610-es_ut_Kaposujlak_fele_LPR 610-es út - Kaposvár tábla melletti közterület
2. 610-es_ut_Kaposujlak_fele_LPR2 610-es út - Kaposvár tábla melletti közterület
3. 67-es-Torocskei_elagazo 67-es út Töröcskei elágazó előtti közterület
4. Ady_Endre-Kapos_Hotel Ady Endre u. 2. előtti közterület
5. Ady-Berzsenyi_1 Berzsenyi u. 2. előtti közterület
6. Ady-Berzsenyi_2 Berzsenyi u. 2. előtti közterület
7. Arany_Janos_jatszoter_1 Arany János u. 4-6. előtti közterület
8. Arany_Janos_jatszoter_2 Arany János u. 4-6. előtti közterület
9. Arany_Janos_ter_1 Arany János tér 1. előtti közterület
10. Arany_Janos_ter_2 Arany János tér 1. előtti közterület
11. Arany_Janos-Furedi_1 Arany János u. 1. előtti közterület
12. Arany_Janos-Furedi_2 Arany János u. 1. előtti közterület
13. Arany_Janos-Hunyadi_1 Arany János u. 97. előtti közterület
14. Arany_Janos-Hunyadi_2 Arany János u. 97. előtti közterület
15. Arok_utca_1 Árok utca
16. Arok_utca_2 Árok utca
17. Arvizi_kapu Árvízi kapu melletti terület
18. Bajcsy_Zsilinszky-Kossuth_Lajos Kossuth Lajos u. 15. előtti közterület
19. Bajcsy_Zsilinszky-Szent_Imre_1 Széchenyi tér 4. előtti közterület
20. Bajcsy_Zsilinszky-Szent_Imre_2 Széchenyi tér 4. előtti közterület
21. Baross-Harsfa_1 Baross Gábor u. 37. előtti közterület
22. Baross-Harsfa_2 Baross Gábor u. 37. előtti közterület
23. Beke_jatszoter_1 Béke u. 83. előtti közterület
24. Beke_jatszoter_2 Béke u. 83. előtti közterület
25. Bela_kiraly_atkelo_1 Baross Gábor u. 43. előtti közterület
26. Bela_kiraly_atkelo_2 Baross Gábor u. 43. előtti közterület
27. Bela_kiraly-Nyugativanfa_1 Béla király u. 90. előtti közterület
28. Bela_kiraly-Nyugativanfa_2 Béla király u. 90. előtti közterület
29. Berzsenyi_park-jatszoter_1 Kossuth Lajos u. 50. előtti közterület
30. Berzsenyi_park-jatszoter_2 Kossuth Lajos u. 50. előtti közterület
31. Berzsenyi_park-zenepavilon Kossuth Lajos u. 50. előtti közterület
32. Bethlen_ter_1 Bethlen tér 2. előtti közterület
33. Bethlen_ter_2 Bethlen tér 2. előtti közterület
34. Bodrog-Nadasdi Nádasdi u. 79. előtti közterület
35. Budai_korforgalom_1 Kaposvár Budai Nagy Antal u. 7. előtti közterület
36. Budai_korforgalom_2 Kaposvár Budai Nagy Antal u. 7. előtti közterület
37. Budai_korforgalom_3 Kaposvár Budai Nagy Antal u. 7. előtti közterület
38. Buszpalyaudvar_kelet_1 Petőfi tér előtti közterület
39. Buszpalyaudvar_kelet_2 Petőfi tér előtti közterület
40. Buszpalyaudvar_nyugat Corso melletti körforgalom
41. Csaszarret_1 Kaposrét sor 1. előtti közterület
42. Csaszarret_2 Kaposrét sor 1. előtti közterület
43. Cseri_10_1 Cseri u. 10. előtti közterület
44. Cseri_10_2 Cseri u. 10. előtti közterület
45. Cseri_16_1 Cseri u. 16. előtti közterület
46. Cseri_16_2 Cseri u. 16. előtti közterület
47. Cseri_dulo-Szilva_1 Cseri dűlő
48. Cseri_dulo-Szilva_2 Cseri dűlő
49. Cseri-Kenese_1 Egyenesi út 2. előtti közterület
50. Cseri-Kenese_2 Egyenesi út 2. előtti közterület
51. Cseri-Kenese_3 Egyenesi út 2. előtti közterület
52. Cseri-Vak_Bottyan_1 Vak Bottyán u. 1. előtti közterület
53. Cseri-Vak_Bottyan_2 Vak Bottyán u. 1. előtti közterület
54. Cseri-Vak_Bottyan_3 Vak Bottyán u. 1. előtti közterület
55. Cseri-vasuti_atkelo_1 Gilice u. 47. előtti közterület
56. Cseri-vasuti_atkelo_2 Gilice u. 47. előtti közterület
57. Csik_Ferenc_setany_1 Csík Ferenc sétány 1. előtti közterület
58. Csik_Ferenc_setany_2 Csík Ferenc sétány 1. előtti közterület
59. Danko_Pista_48_1 Dankó Pista u. 48. előtti közterület
60. Danko_Pista_48_2 Dankó Pista u. 48. előtti közterület
61. Danko_Pista_48_3 Dankó Pista u. 48. előtti közterület
62. Deseda_gatorhaz Deseda Gátőrház előtti közterület
63. Deseda-fahid_1 Deseda somogyaszalói oldal
64. Deseda-fahid_2 Deseda somogyaszalói oldal
65. Deseda-fahid_3 Deseda somogyaszalói oldal
66. Deseda-Latogato_kozpont_1 Deseda Fekete István Látogatóközpont előtti közterület
67. Deseda-Latogato_kozpont_2 Deseda Fekete István Látogatóközpont előtti közterület
68. Deseda-Latogato_kozpont_3 Deseda Fekete István Látogatóközpont előtti közterület
69. Deseda-Latogato_kozpont_4 Deseda Fekete István Látogatóközpont előtti közterület
70. Deseda-Latogato_kozpont_5 Deseda Fekete István Látogatóközpont előtti közterület
71. Deseda-Latogato_kozpont_6 Deseda Fekete István Látogatóközpont előtti közterület
72. Deseda-Latogato_kozpont_7 Deseda Fekete István Látogatóközpont előtti közterület
73. Deseda-Latogato_kozpont_8 Deseda Fekete István Látogatóközpont előtti közterület
74. Deseda-Latogato_kozpont_9 Deseda Fekete István Látogatóközpont előtti közterület
75. Deseda-madarles_1 Deseda Fekete István Látogatóközpont előtti közterület
76. Deseda-madarles_2 Deseda Fekete István Látogatóközpont előtti közterület
77. Deseda-strand_1 Deseda toponári strand
78. Deseda-strand_2 Deseda toponári strand
79. Deseda-strand_3 Deseda toponári strand
80. Deseda-strand_4 Deseda toponári strand
81. Deseda-strand_parkolo Deseda toponári strand parkoló
82. Deseda-Szolohegy_kilato_1 Deseda Szőlőhegy Kilátó
83. Deseda-Szolohegy_kilato_2 Deseda Szőlőhegy Kilátó
84. Deseda-Szolohegy_kilato_3 Deseda Szőlőhegy Kilátó
85. Dozsa_Gyorgy_1 Dózsa György u. 2. előtti közterület
86. Dozsa_Gyorgy_2 Dózsa György u. 2. előtti közterület
87. Dozsa_Gyorgy_3 Dózsa György u. 2. előtti közterület
88. Dozsa_Gyorgy_4 Dózsa György u. 2. előtti közterület
89. Egyenesi_buszfordulo_1 Egyenesi út 94. előtti közterület
90. Egyenesi_buszfordulo_2 Egyenesi út 94. előtti közterület
91. Egyenesi_buszfordulo_LPR Egyenesi út 94. előtti közterület
92. Egyenesi_buszfordulo_LPR2 Egyenesi út 94. előtti közterület
93. Erdosor-Madar_1 Madár u. 13. előtti közterület
94. Erdosor-Madar_2 Madár u. 13. előtti közterület
95. Erdosor-Madar_3 Madár u. 1. előtti közterület
96. Feluljaro-Nyugati_1 Felüljáró Vár u. felőli szakasza
97. Feluljaro-Nyugati_2 Felüljáró Vár u. felőli szakasza
98. Feluljaro-Zselici_1 Zselici út (Felüljáró)
99. Feluljaro-Zselici_2 Zselici út (Felüljáró)
100. Fo-Harsfa_1 Fő u. 101. előtti közterület
101. Fo-Harsfa_2 Fő u. 101. előtti közterület
102. Fo-Muzeum_1 Fő u. 8. előtti közterület
103. Fo-Muzeum_2 Fő u. 8. előtti közterület
104. Furedi_csomopont_1_dome Füredi csomópont (Füredi u. 12.) előtti közterület
105. Furedi_csomopont_2 Füredi csomópont (Füredi u. 12.) előtti közterület
106. Furedi_csomopont_3 Füredi csomópont (Füredi u. 12.) előtti közterület
107. Furedi_csomopont_4 Füredi csomópont (Füredi u. 12.) előtti közterület
108. Furedi_csomopont_5 Füredi csomópont (Füredi u. 12.) előtti közterület
109. Furedi_jatszoter_1 Kinizsi ltp. 18. előtti közterület
110. Furedi_jatszoter_2 Kinizsi ltp. 18. előtti közterület
111. Furedi_korforgalom_LPR Füredi u. 101. előtti közterület
112. Furedi_korforgalom_LPR2 Füredi u. 101. előtti közterület
113. Furedi-pavilonsor Kinizsi ltp. 18. előtti közterület
114. Füredi-vendéglatohelyek_1 Füredi u. 53. előtti közterület
115. Füredi-vendéglatohelyek_2 Füredi u. 53. előtti közterület
116. Gaztolto_1 Városliget
117. Gaztolto_2 Városliget
118. Gaztolto_3 Városliget
119. Gaztolto_4 Városliget
120. Guba_Sandor_LPR Guba Sándor u. 57. előtti közterület
121. Guba_Sandor_LPR2 Guba Sándor u. 57. előtti közterület
122. Gyalogos_feluljaro_1 Esterházy híd
123. Gyalogos_feluljaro_2 Esterházy híd
124. Gyalogos_feluljaro_3 Esterházy híd
125. Honved_1 Honvéd u. 1-13. előtti közterület
126. Honved_2 Honvéd u. 1-13. előtti közterület
127. Honved_3 Honvéd u. 1-13. előtti közterület
128. Honved_4 Honvéd u. 1-13. előtti közterület
129. Honved_5 Honvéd u. 1-13. előtti közterület
130. Honved_6 Honvéd u. 1-13. előtti közterület
131. Honved_7 Honvéd u. 1-13. előtti közterület
132. Honved_jatszoter Honvéd u. 35. előtti közterület
133. Honved-48-as_Ifjusag_1 Honvéd u. 55. (Honvéd csomópont) előtti közterület
134. Honved-48-as_Ifjusag_2 Honvéd u. 55. (Honvéd csomópont) előtti közterület
135. Honved-48-as_Ifjusag_3 Honvéd u. 55. (Honvéd csomópont) előtti közterület
136. Honved-48-as_Ifjusag_4 Honvéd u. 55. (Honvéd csomópont) előtti közterület
137. Iranyi_Daniel_utca_1 Irányi Dániel u. 3. előtti közterület
138. Iranyi_Daniel_utca_2 Irányi Dániel u. 3. előtti közterület
139. Izzo-610-es_ut MÁV teherpályaudvar bejáróút előtti közterület
140. Jozsef_Attila-Berzsenyi_1 Berzsenyi u. 26. előtti közterület
141. Jozsef_Attila-Berzsenyi_2 Berzsenyi u. 26. előtti közterület
142. Jozsef_Attila-Berzsenyi_3 Berzsenyi u. 26. előtti közterület
143. Jutai_LPR Jutai út külterület
144. Jutai_LPR2 Jutai út külterület
145. Kalmar_Parkolohaz_1 Újpiac tér 4. előtti közterület
146. Kalmar_Parkolohaz_2 Újpiac tér 4. előtti közterület
147. Kalmar_Parkolohaz_3 Újpiac tér 4. előtti közterület
148. Kalmar_Parkolohaz_4 Újpiac tér 4. előtti közterület
149. Kalmar_Parkolohaz_5 Újpiac tér 4. előtti közterület
150. Kalmar_Parkolohaz_6 Újpiac tér 4. előtti közterület
151. Kanizsai-48-as_Ifjusag_1 48-as Ifjúság u. 51. előtti közterület
152. Kanizsai-48-as_Ifjusag_2 48-as Ifjúság u. 51. előtti közterület
153. Kanizsai-Vasarteri Kanizsai u. 67. előtti közterület
154. Kapos_Parkolohaz_1 Kontrássy u. 7. előtti közterület
155. Kapos_Parkolohaz_2 Kontrássy u. 7. előtti közterület
156. Kapos_Parkolohaz_3 Kontrássy u. 7. előtti közterület
157. Kapos_Parkolohaz_4 Kontrássy u. 7. előtti közterület
158. Kapos_Parkolohaz_5 Kontrássy u. 7. előtti közterület
159. Kapos_Parkolohaz_6 Kontrássy u. 7. előtti közterület
160. Kapos_Parkolohaz_7 Kontrássy u. 7. előtti közterület
161. Kapos_Parkolohaz_kulso Kontrássy u. 7. előtti közterület
162. Kaposfured-Allomas Kaposfüred, Állomás u. 17. előtti közterület
163. Kaposfured-Orgona Kaposfüred, Orgona utca 16. előtti közterület
164. Kaposfured-Templom_ter Kaposfüredi út 172. előtti közterület
165. Kaposret_korforgalom_1 Béla király utcai felüljáró
166. Kaposret_korforgalom_2 Béla király utcai felüljáró
167. Kaposret_korforgalom_3 Béla király utcai felüljáró
168. Kecelhegy-Kettoskereszt_1 Bárczi Gusztáv u.
169. Kecelhegy-Kettoskereszt_2 Bárczi Gusztáv u.
170. Keceli_bejaro_1 Kecelhegyalja út 2. előtti közterület
171. Keceli_bejaro_2 Kecelhegyalja út 2. előtti közterület
172. Keceli_bejaro_3 Kecelhegyalja út 2. előtti közterület
173. Kemping-Kocsag Kemping u. 4. előtti közterület
174. Kenyergyar-Izzo Kenyérgyár u. 3. előtti közterület
175. Kereszt_Petofi Petőfi u. 19. előtti közterület
176. Kereszt-Berzsenyi_1 Berzsenyi u. 44. előtti közterület
177. Kereszt-Berzsenyi_2 Berzsenyi u. 44. előtti közterület
178. Kertesz-Janos Rét u. 3/b. előtti közterület
179. Kisfaludy-Sopron Kisfaludy u. 102. előtti közterület
180. Kontrassy-Berzsenyi_1 Berzsenyi u. 6. előtti közterület
181. Kontrassy-Berzsenyi_2 Berzsenyi u. 6. előtti közterület
182. Kontrassy-Berzsenyi_3 Berzsenyi u. 6. előtti közterület
183. Kossuth_Lajos_1 Európa park
184. Kossuth_Lajos_2 Európa park
185. Kossuth_Lajos_3 Kossuth Lajos u. 6. (Kapos TV) előtti közterület
186. Kossuth_ter_1 Kossuth tér
187. Kossuth_ter_2 Kossuth tér (Önkormányzati ingatlan)
188. Kossuth_ter_3 Kossuth tér (Önkormányzati ingatlan)
189. Kossuth_ter_4 Kossuth tér (Önkormányzati ingatlan)
190. Krudy-Geza_1 Krúdy Gyula u. 1. előtti közterület
191. Krudy-Geza_2 Krúdy Gyula u. 1. előtti közterület
192. Krudy-Geza_3 Krúdy Gyula u. 1. előtti közterület
193. Lonkahegyi-Szentpali_1 Szentpáli u. 1. előtti közterület
194. Lonkahegyi-Szentpali_2 Szentpáli u. 1. előtti közterület
195. Megyehaz Megyeház u.
196. Mezo-Guba_1 Guba Sándor u. 6. előtti közterület
197. Mezo-Guba_2 Guba Sándor u. 6. előtti közterület
198. Mezo-Guba_3 Guba Sándor u. 6. előtti közterület
199. Mogyoro-Patak_sor Körtönye Bükk 11. előtti közterület
200. Mogyoro-Patak_sor_2 Körtönye Bükk 11. előtti közterület
201. Munkaugyi_Kozpont Kontrássy u. 7. előtti közterület
202. Nadasdi_buszfordulo Hold u. 73. előtti közterület
203. Nadasdi_hulladeklerako Nádasdi u. 136. előtti közterület
204. Nadasdi-Pecsi_1 Pécsi u. 91. előtti közterület
205. Nadasdi-Pecsi_2 Pécsi u. 91. előtti közterület
206. Nagy_Imre_park_1 Nagy Imre park
207. Nagy_Imre_park_2 Nagy Imre park
208. Nagygat-Izzo Izzó u. 1. előtti közterület
209. Nap-Csillag Csillag u. 21. előtti közterület
210. Nap-Moricz_1 Nádasdi u. 45. előtti közterület
211. Nap-Moricz_2 Nádasdi u. 45. előtti közterület
212. Nemeth_Istvan-Tallian_Gyula_1 Németh István fasor 20. előtti közterület
213. Nemeth_Istvan-Tallian_Gyula_2 Németh István fasor 20. előtti közterület
214. Noszlopy_korforgalom_1 Corso melletti körforgalom
215. Noszlopy_korforgalom_2 Corso melletti körforgalom
216. Noszlopy_Szivarvany Noszlopy Gáspár u. 1. előtti közterület
217. Noszlopy-Varoshaz_1 Városház u. 1. előtti közterület
218. Noszlopy-Varoshaz_2 Városház u. 1. előtti közterület
219. Okospark_1 Kaposvár Fő u. 65. előtti közterület
220. Okospark_10 Bajcsy-Zsilinszky u. 60. előtti közterület
221. Okospark_11 Bajcsy-Zsilinszky u. 60. előtti közterület
222. Okospark_12 Bajcsy-Zsilinszky u. 60. előtti közterület
223. Okospark_13 Bajcsy-Zsilinszky u. 60. előtti közterület
224. Okospark_14 Bajcsy-Zsilinszky u. 60. előtti közterület
225. Okospark_15 Bajcsy-Zsilinszky u. 60. előtti közterület
226. Okospark_16 Dr. Böszörményi-Nagy Géza utca
227. Okospark_17 Dr. Böszörményi-Nagy Géza utca
228. Okospark_18 Dr. Böszörményi-Nagy Géza utca
229. Okospark_19 Dr. Böszörményi-Nagy Géza utca
230. Okospark_2 Kaposvár Fő u. 65. előtti közterület
231. Okospark_20 Dr. Böszörményi-Nagy Géza utca
232. Okospark_21 Dr. Böszörményi-Nagy Géza utca
233. Okospark_3 Kaposvár Fő u. 65. előtti közterület
234. Okospark_4 Kaposvár Fő u. 65. előtti közterület
235. Okospark_5 Kaposvár Fő u. 65. előtti közterület
236. Okospark_6 Kaposvár Fő u. 65. előtti közterület
237. Okospark_7 Kaposvár Fő u. 65. előtti közterület
238. Okospark_8 Bajcsy-Zsilinszky u. 60. előtti közterület
239. Okospark_9 Dr. Böszörményi-Nagy Géza utca
240. P+R_parkolo_1 Baross Gábor u. 2. előtti közterület
241. P+R_parkolo_2 Baross Gábor u. 2. előtti közterület
242. P+R_parkolo_3 Baross Gábor u. 2. előtti közterület
243. Pazmany-Arpad_1 Árpád u. 1. előtti közterület
244. Pazmany-Arpad_2 Árpád u. 1. előtti közterület
245. Pécsi_116-Moricz_1 Pécsi u. 116. előtti közterület
246. Pécsi_116-Moricz_2 Pécsi u. 116. előtti közterület
247. Pécsi_116-Moricz_3 Pécsi u. 116. előtti közterület
248. Pecsi_LPR Pécsi u. 287. előtti közterület
249. Pecsi_LPR2 Pécsi u. 287. előtti közterület
250. Pecsi_utcai_jatszoter_1 Pécsi u. 52. előtti közterület
251. Pecsi_utcai_jatszoter_2 Pécsi u. 52. előtti közterület
252. Pecsi-Mezo_1 Pécsi u. 2. előtti közterület
253. Pecsi-Mezo_2 Pécsi u. 2. előtti közterület
254. Pecsi-Mezo_3 Pécsi u. 2. előtti közterület
255. Petofi_ter_1 Petőfi tér 4. előtti közterület
256. Petofi_ter_2 Petőfi tér 4. előtti közterület
257. Petofi_ter_3 Petőfi tér 4. előtti közterület
258. Petofi_ter_4 Petőfi tér 4. előtti közterület
259. Pipacs-Buzavirag Búzavirág u. 28. előtti közterület
260. Puskin-Buzsaki Buzsáki u. 33. előtti közterület
261. Ret_utcai_rendelo_1 Rét u. 4. előtti közterület
262. Ret_utcai_rendelo_2 Rét u. 4. előtti közterület
263. Ret_utcai_rendelo_3 Rét u. 4. előtti közterület
264. Ret_utcai_rendelo_4 Rét u. 4. előtti közterület
265. Ret_utcai_rendelo_5 Rét u. 4. előtti közterület
266. Rippl_Ronai_park_1 Rippl-Rónai park
267. Rippl_Ronai_park_2 Rippl-Rónai park
268. Rippl_Ronai_park_3 Rippl-Rónai park
269. Savhaz_1 Savhaz 2. előtti közterület
270. Savhaz_2 Savhaz 2. előtti közterület
271. Savhaz_3 Savhaz 2. előtti közterület
272. Savhaz_4 Savhaz 2. előtti közterület
273. Savhaz_5 Sávház 1. előtti közterület
274. Szanto-Anna_1 Anna u. 6. előtti közterület
275. Szanto-Anna_2 Anna u. 6. előtti közterület
276. Szigetvari_LPR 67-es út Gyertyános völyg melletti közterület
277. Szigetvari_LPR2 67-es út Gyertyános völgy melletti közterület
278. Szilva-Cseresznye_1 Cseresznye u. 1. előtti közterület
279. Szilva-Cseresznye_2 Cseresznye u. 1. előtti közterület
280. Szinhaz_park_1 Rákóczi tér előtti közterület
281. Szinhaz_park_2 Rákóczi tér előtti közterület
282. Szinhaz_park_3 Rákóczi tér előtti közterület
283. Szinhaz_park_4 Rákóczi tér előtti közterület
284. Szinhaz_park_5 Rákóczi tér előtti közterület
285. Szinhaz_park_6 Rákóczi tér előtti közterület
286. Szinhaz_park_7 Rákóczi tér előtti közterület
287. Szinhaz_park_8 Rákóczi tér előtti közterület
288. Szivarvany_jatszoter_1 Béke u. 29. előtti közterület
289. Szivarvany_jatszoter_2 Béke u. 29. előtti közterület
290. Szondi-Posta Szondy György u. 3. előtti közterület
291. Takats_Gyula_ter_1 Takáts Gyula tér előtti közterület
292. Takats_Gyula_ter_2 Takáts Gyula tér előtti közterület
293. Tancsics_Bartok_1 Bartók Béla u. 100. előtti közterület
294. Tancsics_Bartok_2 Bartók Béla u. 100. előtti közterület
295. Tancsics_Bartok_3 Bartók Béla u. 100. előtti közterület
296. Tancsics-67-es_1 Táncsics Mihály u. 57. előtti közterület
297. Tancsics-67-es_2 Táncsics Mihály u. 57. előtti közterület
298. Taszar_Cabero_LPR 610-es út, Cabero előtti közterület
299. Taszar_Cabero_LPR2 610-es út, Cabero előtti közterület
300. Teleki-Varoshaz_1 Teleki u. 7. előtti közterület
301. Teleki-Varoshaz_2 Teleki u. 7. előtti közterület
302. Tesco_jatszoter_1 Berzsenyi u. 13. előtti közterület
303. Tesco_jatszoter_2 Berzsenyi u. 13. előtti közterület
304. Tesco_jatszoter_3 Berzsenyi u. 13. előtti közterület
305. Toponar-Orci Toponári út 69. előtti közterület
306. Varosgondnoksag_1 Noszlopy G. u. 12. előtti közterület
307. Varosgondnoksag_2 Noszlopy G. u. 12. előtti közterület
308. Varosliget_1 Városliget
309. Varosliget_2 Városliget
310. Varosliget_3 Városliget
311. Varosliget-extreme Városliget
312. Varosliget-focipalya_1 Városliget
313. Varosliget-focipalya_2 Városliget
314. Varosliget-focipalya_3 Városliget
315. Varosliget-focipalya_4 Városliget
316. Varosliget-golf_palya Városliget
317. Varosliget-kosarpalya_1 Városliget
318. Varosliget-kosarpalya_2 Városliget
319. Varosliget-kosarpalya_3 Városliget
320. Varosliget-kosarpalya_4 Városliget
321. Varosliget-setany_1 Városliget
322. Varosliget-setany_2 Városliget
323. Varosliget-vasarter_bejarat Városliget
324. Vasutallomas Baross Gábor u. 2. előtti közterület
325. Vasvari_Pal Vasvári Pál u. 22. előtti közterület
326. Zarda_koz-BV_intezet Zárda köz 2. előtti közterület
327. Zarda-Bajcsy_1 Zárda u. 9. előtti közterület
328. Zarda-Bajcsy_2 Zárda u. 9. előtti közterület
329. Zita_gyermekotthon_1 Kanizsai u. 79. előtti közterület
330. Zita_gyermekotthon_2 Kanizsai u. 79. előtti közterület
331. Zrinyi_korforgalom_1 Bartók Béla u. 4. előtti közterület
332. Zrinyi_korforgalom_2 Bartók Béla u. 4. előtti közterület
333. Zrinyi_korforgalom_3 Bartók Béla u. 4. előtti közterület
334. Zrinyi_korforgalom_4 Bartók Béla u. 4. előtti közterület
335. Zsolnay_kut_1 Fő u. 21. előtti közterület
336. Zsolnay_kut_2 Fő u. 21. előtti közterület

  Vissza az oldal tetejére