Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról * 

(4) *  Az átruházott hatáskörben végzett munkáról a képviselő-testület a bizottságokat és a jegyzőt évente egyszer, a polgármestert minden rendes testületi ülésen beszámoltatja. Az átruházott hatáskörök bármikor visszavonhatók. A polgármesterre, a bizottságokra és a jegyzőre ruházott hatáskörök jegyzékét az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletéhez * 

A Képviselő-testület önként vállalt önkormányzati feladatai:

Közterület-felügyeleti feladatok ellátása a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken a 19/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. és a 379/2013. (XII. 05.) B-L. Ö. határozatokkal elfogadott Megállapodásban foglaltak szerint.


  Vissza az oldal tetejére