Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az emléktáblák elhelyezésére vonatkozó kérelmek elbírálásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az emléktábla elhelyezésére vonatkozó kérelmek elbírálásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az emléktábla elhelyezésére vonatkozó kérelmekről a képviselő-testület Kulturális, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottsága és a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága dönt.

(2) A két szakbizottság eltérő döntése esetén a kérelem elutasítottnak tekintendő.

(3) Amennyiben a kérelmező az emléktábla elhelyezéséhez az önkormányzat pénzügyi támogatását is kéri, a pénzügyi fedezet biztosításáról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testületi tárgyalás feltétele az (1) bekezdésben felsorolt két bizottság pozitív döntése.

2. § Záró rendelkezések:

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 

Dr. Rónaszéki László Rogán Antal
jegyző polgármester