Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)-(3) valamint 40. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről a következőket rendeli el:

Az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja * 

1. § A Képviselő-testület a képviselők, bizottságok képviselő tagjai és elnökei, a bizottságok nem képviselő tagjai, valamint a tanácsnokok tiszteletdíját az alábbiak szerint határozza meg:

a) az önkormányzati képviselő tiszteletdíja: bruttó 117.000 Ft/fő/hónap

b) amennyiben a képviselő bizottsági tag: bruttó 169.000 Ft/fő/hónap

c) a bizottságok nem képviselő tagjai: bruttó 169.000 Ft/fő/hónap

d) amennyiben a képviselő, és a bizottság nem képviselő tagja több bizottságnak is tagja, további: bruttó 56.400 Ft/fő/hónap

e) képviselő bizottsági elnök: bruttó 294.700 Ft/fő/hónap

f) képviselő tanácsnok: bruttó 294.700 Ft/fő/hónap

A helyi önkormányzati képviselő és a bizottságok nem képviselő tagjainak természetbeni juttatásai

2. § (1) A Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és a Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak természetbeni juttatásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet,

b) telefon,

c) laptop,

d) a képviselő szakmai munkáját elősegítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat.

Költségtérítés

3. § A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők és a Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésben foglaltak szerint biztosítja.

Egyebek

4. § (1) A rendelet 1-3. §-ban foglalt pénzbeli és természetbeni juttatások az önkormányzati képviselőt mandátumának megszűnéséig, a bizottságok nem képviselő tagjait bizottsági tagságuk megszűnéséig illetik meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak pénzbeli és természetbeni juttatásait az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) * 

dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére