Indokolás

Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt legalább a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) * 

Dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
Jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére