Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló az 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 2. pontjában kapott feladatkörében eljárva, és a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, az önkormányzat által kezelt közutak tekintetében történő alkalmazhatósága érdekében megalkotott az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2018 (XII.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el.

1-17. § * 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § (1) Ez a rendelet 2021. 03. 01.-jén lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a hatályba lépése előtt indult és a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel.

1-3. melléklet az 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére