Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Belváros-Lipótváros Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló többször módosított 30/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

22.215.923 ezer Ft költségvetési bevétellel

22.432.237 ezer Ft költségvetési kiadással

12.273.262 ezer Ft finanszírozási bevétellel

449.306 ezer Ft finanszírozási kiadással

34.489.185 ezer Ft összes bevétellel

22.881.543 ezer Ft összes kiadással

fogadja el.

MÁSODIK RÉSZ

Részletes rendelkezések

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervenként, címenként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatainak teljesítését a 3. és a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a bevételek részletezését az 5., 5/a.,5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f., 5/g. számú mellékletek szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú, a felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványának kimutatását költségvetési szervenként a 10. számú és 10/a. számú mellékletek, a kötelezettséggel terhelt maradvány felosztását a 10/b. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát az államháztartásról szóló törvény 86. § (5) bekezdés alapján elvonja.

4. § (1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet, ezek részletezését a 12/a. és a 12/b. számú mellékletek szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérlegét a 13. számú. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat vagyonkikutatását a Képviselő-testület a 14., 14/a. és 14/b. számú mellékletben felsoroltak szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat az eredmény-kimutatását a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását és az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok felsorolását a 16. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

3-4. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

5. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

6. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

8. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

9. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

10. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

11. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

12. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

13. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

14. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

15. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

16. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére