Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló az 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 2. pontjában kapott feladatkörében eljárva, és Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény 248. § (1) és (3) bekezdése alapján, az önkormányzat által kezelt közutak tekintetében történő alkalmazhatósága érdekében megalkotott az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el.

1-7. § * 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1-2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendeletéhez *