Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 46/2007. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az építményadóról szóló 46/2007. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az R. 6. §-a helyébe a következő lép:

„6. § Az adó évi mértéke a Htv. 6. § c) pontja, 7. § g) pontja és a 16. § a) pontja figyelembevételével:

(1) Az olyan, kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás célját szolgáló épület, épületrész után, amelyik éjfél után is nyitva tart, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározottak szerint pénzváltási tevékenység célját szolgáló épület, épületrész, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározottak szerint játékkaszinó, játékterem célját szolgáló épület, épületrész esetén 1960 Ft/m²/év,

(2) A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás célját szolgáló (ide nem értve az (1) bekezdésben felsoroltat) épület, épületrész, kereskedelmi üzlet, bolt, abc, áruház, üzletház, iroda, műterem, garázs esetén 1885 Ft/m²/év,

(3) Szállásépület, épületrész esetén 1815 Ft/m²/év,

(4) Lakás és egyéb, az (1)-(2)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 1730 Ft/m²/év,

(5) Magánszemély adóalany hosszú távú lakásbérbeadási tevékenység esetén 855 Ft/m²/év,”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére