Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi népszavazás elrendeléséhez Miskolc megyei jogú város választópolgárai 25%-ának kezdeményezése szükséges.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 

Miskolc, 2017. október 19.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére
//