Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 16/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, minden év július 1. napja munkaszüneti nap.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2020. június 11.

Dr. Ignácz Dávid Veres Pál
jegyző polgármester