Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város nyilvános- és közterületein kötelező maszkviselésről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány terjedésének megelőzése, és a következményeinek elhárítása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város belterületén található nyilvános- és közterületeken - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - a hatodik életévét betöltött személynek a száj- és az orrnyílását teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia.

(2) Az (1) bekezdés szerinti takarást orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk használatával kell megvalósítani.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2021. március 4.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester

  Vissza az oldal tetejére