Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1-3. § * 

4. § A rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba.

Dr. Nagy István Dr. Németh Andrea
polgármester jegyző