Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint rendelkezik:

1. § A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

2. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző