Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a védőnői körzetek kialakításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő védőnői körzetekre.

A védőnői ellátás körzetei

2. § (1) A rendelet 1. melléklete a területi védőnői körzetek utcajegyzékét tartalmazza.

(2) Mosonmagyaróvár város 3. számú területi védőnői körzete Mosonudvar község közigazgatási területével egy területi védőnői körzetet alkot.

(3) Mosonmagyaróvár város 5. számú területi védőnői körzete Máriakálnok község közigazgatási területével egy területi védőnői körzetet alkot.

3. § A rendelet 2. melléklete az iskola védőnői körzetekhez rendelt ellátandó köznevelési intézményeket tartalmazza.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 11/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 11/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Iskola védőnői ellátás körzetei

1. körzet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Haller János Általános Iskolája,

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája általános iskolai osztályai

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Haller János Általános Iskolája,

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakközépiskolai osztályai

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Haller János Általános Iskolája,

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakiskolai osztályai

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola,

Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2. körzet

Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola

Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola Máriakálnoki telephely

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda általános iskola 1-4. osztálya

3. körzet

Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola

Ujhelyi Imre Általános Iskola

4. körzet

Győri Műszaki Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda gimnáziumi, szakközépiskolai osztályai

5. körzet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma általános iskolai osztályai, szakközépiskolai osztályai

6. körzet

Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda általános iskola 5-8. osztálya