Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Helyi népszavazást a település választópolgárainak 15 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző