Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-a, 43. § (3) bekezdése és 45. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1-2. § * 

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2018. január 1. napját követően indult eljárásokban alkalmazni kell.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző