Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az intézményi élelmezési térítési díjakról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a 21/A. és a 151. §-ában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § *  A gyermekétkeztetési feladatokat ellátó, önkormányzati intézményekben alkalmazandó térítési díjakat - élelmezési nyersanyagnorma alapján, korcsoportonként és intézménytípusonként - a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § *  Az intézményekben alkalmazandó munkahelyi felnőtt étkeztetés térítési díját - élelmezési nyersanyagnorma alapján - a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjai

fizetendő térítési díj: ellátott gyermekek norma+áfa
alternatív szolgáltatás norma+rezsi+áfa
élelmezési nyersanyagnorma (Ft/adag)
2023. január 1-től
Bölcsődei ellátottak (4-szeri étkezés)
alternatív szolgáltatások étkezési normája: 465
gyermek - reggeli 115
tízórai 60
ebéd 290
uzsonna 115
vacsora 290
Óvodai ellátottak (3-szori étkezés) 465
ebből: tízórai 105
ebéd 270
uzsonna 90
Iskolai ellátottak:
alsó tagozatosok (3-szori étkezés) 545
tízórai 110
ebéd 325
uzsonna 110
felső tagozatosok (3-szori étkezés) 600
ebből: tízórai 120
ebéd 360
uzsonna 120
kollégisták részére fentieken túl:
alsó tagozatosok: reggeli 185
vacsora 270
felső tagozatosok: reggeli 190
vacsora 280
Speciális étkezést igénybevevők:
gluténérzékenyek: fenti nyersanyag-normák + 50%
tej - tojásérzékenyek: fenti nyersanyag-normák + 50%
diabetikus étkezők: fenti nyersanyag-normák + 30%
AZ ÁRAK AZ ÁFÁ-T NEM TARTALMAZZÁK!

2. melléklet a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Az intézményi felnőttétkeztetés térítési díja

felnőttek által fizetendő térítési díj = nyersanyagnorma + rezsi + áfa
élelmezési nyersanyagnorma
2023. január 1-től
(Ft/adag)
felnőtt - csak ebéd 460
AZ ÁR AZ ÁFÁ-T NEM TARTALMAZZA!