Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-a, 43. § (3) bekezdése és 45. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző