Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület által adományozható díjakról és elismerésekről szóló 9/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Jelen rendelet 2019. február 18. napján lép hatályba, azzal, hogy 2019. január 1. napjától alkalmazandó.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző