Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a pályázati alapokról szóló 4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § E rendelet 2019. február 18. napján lép hatályba, azzal, hogy 2019. január 1. napjától visszamenőleg alkalmazandó.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet a 7/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez *