Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § * 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit - kivéve az 1. § (5) bekezdés rendelkezéseit - a folyamatban lévő, véglegesen el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1-3. melléklet a 20/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez *