Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Mosonmagyaróvár város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. §-ában meghatározott jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a folyamatban lévő településrendezési feladatok végrehajtásának érdekében változtatási tilalmat rendel el a 1264/1, 1264/2, 1265, 1266/1 és 1266/2 helyrajzi számú ingatlanra.

(2) A változtatási tilalom az ingatlanokat érintően a helyi építési szabályzat készítésének idejére, a módosítást jóváhagyó rendelet hatályba lépéséig, legfeljebb 3 évig érvényes.

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

  Vissza az oldal tetejére