Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 23/2020. (IV. 28.) rendelete

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, valamint az egészség és élet megóvása, valamint a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. § * 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. április 1-jétől visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző