Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában, 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 15. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző