Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 2/2021. (II. 4.) rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendeletet alkotom:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre, valamint a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalóra.

2. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Hivatal 2021. évi munkarendjében

a) *  nyári időszakban: 2021. június 11-én, valamint augusztus 16-19-ig 5 munkanap,

b) téli időszakban: 2021. december 11-én, december 20-23-ig és december 27-31-ig 10 munkanap

igazgatási szünetet rendel el.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

3. § Ez a rendelet 2021. február 5-én lép hatályba és 2022. január 2. napján hatályát veszti.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére