Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 7/2021. (III. 11.) rendelete

az intézményi élelmezési térítési díjakról szóló 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendeletet alkotom:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1-2. melléklet a 7/2021. (III. 11.) polgármesteri rendelethez *