Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 22/2021. (VI. 9.) rendelete

az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjának a veszélyhelyzet időszakában történő csökkentéséről szóló 5/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendeletet alkotom:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit 2021. június 1. napjától alkalmazni kell.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző