Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (VII.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapításáról és a lakbértámogatásról szóló 15/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény közzétételével az alábbi rendeletet alkotja:

1-3. § * 

4. § Jelen rendeletben a költségelven hasznosított bérlakásokra vonatkozóan megállapított díjtételeket már meglévő szerződéssel rendelkező bérlők esetén a szerződés meghosszabbításakor kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Árvay István
polgármester
Fehérné dr. Bodó Mariann
címzetes főjegyző

1-2. melléklet a 24/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez *