Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat képviselő-testületének 38/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell közterület-használati díjat fizetni:)

„e) 1100 l-es vagy annál nagyobb közszolgáltatásba bevont hulladékgyűjtő edények kihelyezése esetén,”

2. § A Rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 38/2022. (XI.18.) önkormányzati rendelethez

1. A közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. A közterület-használat díjtételei táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közterület foglalás célja Közterület foglalás díja
Kiemelt övezet Egyéb terület)
5. Építési munkával kapcsolatos létesítményekre, berendezésekre (állványozás, építőanyagok tárolása) 250 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap

2. A közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. A közterület-használat díjtételei táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

(Közterület foglalás célja Közterület foglalás díja
Kiemelt övezet Egyéb terület)
5a Hulladék elhelyezése konténerben 72 óra időtartamot meghaladóan 1000 Ft/darab/nap 700 Ft/darab/nap

  Vissza az oldal tetejére