Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat képviselő-testületének 39/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól szóló 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól szóló 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: parkoló-rendelet) 3. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fizető parkolóhelyek igénybevétele az (5) bekezdéstől eltérő díjköteles időszaka:]

„b) Kápolna tér, az Ostermayer utca, a Szent István király út és a Fürdő utca: kedden, csütörtökön 8-18 óra és szombaton 8-14 óra közötti időszakban;”

2. § (1) A parkoló-rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) A parkoló-rendelet 3. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a parkoló-rendelet 3. melléklet e) pontja.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 39/2022. (XI.18.) önkormányzati rendelethez

1. A parkoló-rendelet 1. melléklet Magyaróvár városrész övezetenkénti parkolószáma (db) táblázat 14-15. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14 Vízpart utca 17. 46 Kiemelt
15 Vízpart utca (régi piac) 39 Kiemelt

2. A parkoló-rendelet 1. melléklet Magyaróvár városrész övezetenkénti parkolószáma (db) táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

30 Kert u. 9. 22 1

3. A parkoló-rendelet 1. melléklet Magyaróvár városrész övezetenkénti parkolószáma (db) táblázat a következő 39a-39b. sorral egészül ki:

39a Erkel Ferenc utca -Posta előtti öböl 15 1
39b Erkel Ferenc utca -Rendőrség oldala 37 1

4. A parkoló-rendelet 1. melléklet Moson városrész övezetenkénti parkolószáma (db) táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

40 Szent István király út 119. sz. előtt 27 Kiemelt

5. A parkoló-rendelet 1. melléklet Moson városrész övezetenkénti parkolószáma (db) táblázat a következő 43a-43b. sorral egészül ki:

43a Ostermayer utca 7. szám előtt 11 1
43b Ostermayer utca 15. szám előtt 11 1

2. melléklet a 39/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

1. A parkoló-rendelet 3. melléklet Személygépkocsira vonatkozó bérletek, engedélyek táblázat f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

f) Lakossági bérlet. Igényelheti: A parkolási övezet egy-egy szakaszának területén, a bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek, a tulajdonukban, üzemeltetésükben vagy használatukban lévő egy személygépkocsira. A bérlet a parkolási övezet azon szakaszára igényelhető, amelyhez az igénylő személy bejelentett lakcíme a legközelebb van. II díjzóna alapóradíj*10 II díjzóna alapóradíj*25 II díjzóna alapóradíj*80

  Vissza az oldal tetejére