Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat képviselő-testületének 41/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatásról szóló 32/2009. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 10. § a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Energiafogyasztók Szövetsége, valamint Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Az 1. § rendelkezéseit 2022. október 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző