Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat képviselő-testületének 43/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az intézményi élelmezési térítési díjakról szóló 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 21/A. §-ában és 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az intézményi élelmezési térítési díjakról szóló 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 43/2022. (XI.18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjai

fizetendő térítési díj: ellátott gyermekek norma+áfa
alternatív szolgáltatás norma+rezsi+áfa
élelmezési nyersanyagnorma (Ft/adag)
2023. január 1-től
Bölcsődei ellátottak (4-szeri étkezés)
alternatív szolgáltatások étkezési normája: 465
gyermek - reggeli 115
tízórai 60
ebéd 290
uzsonna 115
vacsora 290
Óvodai ellátottak (3-szori étkezés) 465
ebből: tízórai 105
ebéd 270
uzsonna 90
Iskolai ellátottak:
alsó tagozatosok (3-szori étkezés) 545
tízórai 110
ebéd 325
uzsonna 110
felső tagozatosok (3-szori étkezés) 600
ebből: tízórai 120
ebéd 360
uzsonna 120
kollégisták részére fentieken túl:
alsó tagozatosok: reggeli 185
vacsora 270
felső tagozatosok: reggeli 190
vacsora 280
Speciális étkezést igénybevevők:
gluténérzékenyek: fenti nyersanyag-normák + 50%
tej - tojásérzékenyek: fenti nyersanyag-normák + 50%
diabetikus étkezők: fenti nyersanyag-normák + 30%
AZ ÁRAK AZ ÁFÁ-T NEM TARTALMAZZÁK!

2. melléklet a 43/2022. (XI.18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az intézményi felnőttétkeztetés térítési díja

felnőttek által fizetendő térítési díj = nyersanyagnorma + rezsi + áfa
élelmezési nyersanyagnorma
2023. január 1-től
(Ft/adag)
felnőtt - csak ebéd 460
AZ ÁR AZ ÁFÁ-T NEM TARTALMAZZA!

  Vissza az oldal tetejére