Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat képviselő-testületének 45/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátást biztosító orvosok támogatásairól szóló 43/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ezen rendelet rendelkezései 2022. november 1. napjától alkalmazandóak.

Dr. Árvay István
polgármester
Fehérné dr. Bodó Mariann
címzetes főjegyző

1-2. melléklet a 45/2022. (XI.18.) önkormányzati rendelethez *