Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat képviselő-testületének 46/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában, 43. § (3) bekezdésében és 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A helyi adókról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az adó mértéke:

a) garázs esetén: 1 000 Ft/m2/év,

b) lakás esetén: 1 000 Ft/m2/év,

c) ingatlan-nyilvántartási adatok alapján sport célú létesítmény, épület esetén: 50 Ft/m2/év,

d) minden más adóköteles építmény esetén: 1 000 Ft/m2/év.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére