Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatás díjairól szóló 5/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 10. § a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya, valamint Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez *