Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/1995. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről *