Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2000. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a 4225-4418 Hrsz-ú. területre érvényes helyi építési szabályzatról *