Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a 063-065 HRSZ-ú területre érvényes helyi építési szabályzatról *