Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2001. (IV. 2.) önkormányzati rendelete

045/2-045/21, 1001/1-1001/5, 1002-1606, 1690-2625, 933-935 hrsz-ú, Nagykovácsi Zsíroshegyalja, Kálváriadomb és Nagyszénásalja területek helyi építési szabályzata *