Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2001. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a Nagykovácsi Nagyszénásalja, Kálváriadomb, Zsíroshegyalja területrészek belterületbe vonásáról *