Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001 (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Nagykovácsi Nagyszénásalja, Kálváriadomb, Zsíroshegyalja területrészek belterületbe vonásáról *