Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II. 3.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért fizetendő térizési díjakról *