Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2003. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról, valamint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásokról *