Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú Víziközmű által biztosított ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés biztosításának díjairól *