Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról 3/2003. (II. 03.) Kt. rendelete módosításáról *