Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú Víziközmű által biztosított ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés biztosításának díjairól szóló 48/2003. (XII. 15.) sz. Kt. rendelet módosításáról *