Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi 4225-4418 Hrsz-ú területre érvényes helyi építési szabályzatáról (HÉSZ) 18/2000. (X. 10.) Kt. sz. rendelet módosításáról *