Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a közút és közműépítésekhez kapcsolódó közművesítés hozzájárulásról szóló többször módosított 34/2003. (IX. 25.) számú Kt. rendeletének módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló, többször módosított 34/2003. (IX. 25.) sz. Kt. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A R. 3. §-a; a 4. § (2); (3) bekezdése hatályát veszti.

2. § A R. új 6. §-sal egészül ki:

„6. § Az e rendelet szerinti és az 1. §-ban megjelölt beruházások költségeinek fedezetéül szolgáló érdekeltségi összeg jogcímenkénti meghatározásáról, beruházások szerinti megbontásáról, valamint a befizetések határidejéről a Képviselő-testület külön rendelkezik.”

3. § A R. 4. §-a 3. §-ra, az 5. § 4. §-ra; a 6. § 5. §-ra módosul.

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bencsik Mónika
polgármester
Dr. Kollonay Enikő
jegyző