Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú Víziközmű által nyújtott ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló 31/2004. (XII. 10.) rendelet módosításáról *